Scoil Gníomhach – Active Schools

Scoil Gníomhach

Active Schools

Tá an scoil ag obair i dtreo ár gcéad Brat Gníomhach! Tá coiste gníomhach curtha le chéile againn le daltaí ó ranganna trí go sé. As Rang a Dó tá Alana Novak agus Emily Ní Cheallaigh, as Rang a Ceathair tá Daragh Mac an Gheairr, Elsie Kedward agus Lochlann Ó Donnchú, as Rang a Cúig tá Aidan Ó Meachair agus Lillianna de Graoin, agus as Rang a Sé, tá Aubree Harvey agus Joseph Mac Gabhann. Tá an scoil ag glacadh páirt sa dúshlán ‘Rith Timpeall na hÉorpa’ faoi láthair. Tá gach rang ag rith go laethúil chun príomhcathracha na hEorpa a bhaint amach. Go dtí seo, d’éirigh linn rith chomh fada le Liospóin agus Búidaipeist! Freisin i mbliana glacamar páirt sa dúshlán ‘Sos Gníomhach in aghaidh an Lae’ freisin. Beidh Seachtain Gníomhach againn i mí Aibreáin.

We are working towards our first Active Schools flag. We have put together an Active Schools Committee. The Commitee is made up of students from Rang a Trí go Sé. From Rang a Dó we have Alana Novak and Emily Ní Cheallaigh, from Rang a Ceathair we have Daragh Mac an Gheairr, Elsie Kedward and Lochlann Ó Donnchú, from Rang a Cúig we have Aidan Ó Meachair agus Lillianna de Graoin, and from Rang a Sé, we have Aubree Harvey and Joseph Mac Gabhann. We are currently participating in a whole school challenge – ‘Run Around Europe Challenge’ where each class runs daily to reach different European capitals. So far we have ran as far as Lisbon and Budapest as a school. We also participated in the ‘Active Break a Day Challenge’ earlier in the school year. We have Active Schools Week to look forward to in April!

Nuacht ó Scoil Gníomhach

Active Schools News