Féilire

Calendar

Amchlár na Scoile

School Timetable

Clárúchán - Enrolment

Learn how to enrol

Tír na nÓg

Autism Class

Coiste na dTuismitheoirí

Parents’ Committee

Fáilte - Welcome

Teachtaireacht ón bPríomhoide Seán Ó Láimhín

Dia is Muire Dhaoibh. Fáilte chuig suíomh idirlinn Gaelscoil Thulach na n-Óg.

Is scoil lángaelach muidine. Feidhmíonn an scoil trí Gaeilge. Is é an Gaeilge teanga cumarsaide na scoile. Déantar gach rud trí Gaeilge seachas an tábhar Béarla. Is é an taidhim atá againn anseo ná grá a thabhairt do gach uile páiste don scoil, do Gaeilge, don léamh, don foghlaim, do Mata, eolaíocht, teicneolaíocht, innealtoireacht agus do ceol, sport, ealain agus drámaíocht; grá a fanfaidh leis na páistí go deo. Áit sona sásta é an scoil seo do páistí. Freastalaimid ar gach uile raichtanais agus forbairimid gach uile talún.

 

Welcome message from Principal Seán Ó Láimhín

Hello and welcome to the new website of Gaelscoil Thulach na n-Óg.

We are an all Irish school and we teach everything through Irish except English. Irish is the spoken language of the school. Our goal is to give each child in the school a love of Irish, reading, learning, STEM, music, sport, art and drama. A love that will stay with them all of their lives. This is a very happy place for children. We meet every need and we develop every talent of the children we teach. Love, respect, equality, fairness, justice, inclusivity and diversity permeates throughout the school.

 
Féilire - Calendar

See upcoming events and holidays

Amchlár na Scoile - School Timetable

Daily day to day happenings

Clárúchán - Enrolment

Learn how to enrol