Amchlár na scoile – School Timetable

An Lá Scoile

The School Day

8.30 am

Osclaíonn doras na scoile

School Doors open

9.00 am

Seomra ranga – ag obair

In the classroom working

10.50 am

Sos

Little break

11 am

Ar ais sa rang

Ar ais sa rang

12.30 pm

Lón

Lunchtime

1 pm

Ar ais sa rang

Back to the classroom

1.40 pm

Am dul abhaile – Naíonáin

Home time for Junior & Senior Infants

2.40 pm

Ag dul abhaile - Rang 1-6

Home time 1st – 6th class

8.30 am - 3 pm

Bíonn oifig na scoile ar oscailt ó 8.30am go dti 3pm gach lá.
School Office is open from 8.30am to 3pm daily

11.05 am -11.20 am

Am sosa an oifig
Office break time

1.05 pm – 1.35 pm

Am sosa an oifig
Office break time

Tionoil ar Maidin

Morning Assembly

8.30 am

Osclaíonn geataí na scoile do na páistí ag 8.30am.

At 8.55am the bell rings and the childrend stand up. The teachers come to the hall to collect their class and bring them to their classroom.

Téann na páistí díreach isteach go dtí an halla.

The children go to the halla.

Bíonn beirt cuntóirí, múinteoir agus an Phríomhoide ansin chun siúl a choimead orthu.

There are two SNAs, a teacher and the Principal to keep an eye on them.

Tá line ar an urlár do gach rang . Suíonn na páistí sna líntí.

There are lines on the floor for each class and the children sit in the line for their class.

8.55 am

Ag 8.55 buaileann an cloigín. Seasann na páistí suas. Tagann na múinteoirí go dtí an halla agus togann gach múinteoir a rang féin suas go dtí an seomra ranga.

At 8.55am the bell rings and the childrend stand up. The teachers come to the hall to collect their class and bring them to their classroom.

9.05 am

Toasíonn an múinteoireacht ag 9.05am.

At 9.05am teaching begins

8 am

Nuair a bhíonn treanáíl ar súil do peil no íománíocht tagann na páistí sin isteach ag 8am.

If there is football or hurling training these children come in at 8am

8 am Dé Máirt / Tuesday

Gach Máirt tagann na páistí atá ar an mbanna ceol isteach ar 8am le haghaidh cleachtadh

Every Tuesday the children in the School Band come in at 8am to practice.