Fúinn – About Us

Stair na scoile

Bunaíodh Gaelscoil Thulach na nÓg  i 1998 ar suíomh club na gasóga i nDún Búinne. Bhogamar go dtí an suíomh ar bhóthar Rúisc i 2007. I 2016 bhogamar isteach in ár foirgneamh nua. Tá sé déag seomra ranga ann, ceithre sheomra tacaíochta, oifigí agus tri clós imeartha. Tá gach uile áis againn sa scoil nua!

Faoi láthair tá 365 daltaí sa scoil, dhá aonad uathachas agus 26 múinteoir. Tá 11 cúntóir riachtanais speisialta againn.

History of the school

Gaelscoil Thulach na nÓg was founded in 1998 on the site of the scouts’ club in Dunbúinne. We moved to the site on Shannon road in 2007. In 2016 we moved into our new building. There are sixteen classrooms, four support rooms, offices and three playgrounds. We have every facility in the new school!

There are currently 365 pupils in the school, two autism units and 26 teachers. We have 11 special needs assistants.

Amhrán na Scoile

Bímid ag spórt is bímid ag spraoi
Bímid ag súgradh ‘s ag imirt cluichí
Bímid ag magadh anois is arís
I nGaelscoil Thulach na nÓg

Cúrfa

Bímid ag léamh is bímid ag scríomh
Bímid ag foghlaim le cabhair na n-oidí
Bímid ag obair le fonn agus brí
I nGaelscoil Thulach na nÓg

Cúrfa
Beir do mhála, beir do lón
Beir ar do chota ‘s amach linn sa chlós
Seo linn ar aghaidh gan a thuilleadh agó
Go Gaelscoil Thulach na nÓg

Cúrfa
Ó Gaelscoil Thulach na nÓg
Gaelscoil Thulach na nÓg
Ó Gaelscoil Thulach na nÓg
Gaelscoil Thulach na nÓg

Mantra  na Scoile

 

Táim Tábhachtach

Táim tabhachtah – Is fíor é

Na bí ag magadh fúm is ná  hinis dom imeacht

Táim  mar chuid  den áit seo, díreach cosúil  leatsa

B’fheidir go  bhfuilim  difriúl, ach tá tusa  leis!

Táímid ar fad difriúil, gan aon bheirt  mar an gcéanna.

Ná fág amach mé as do chluiche

Má táim ramhar  no tánaí.

Ní cheart  mé a fhágaint ar lár

Má táím  dorcha  no geal,

Níl níos mó cearta agatsa

Is mar a chéile sinn i  súile Dé

Fir, mná, cailíní  is buachaillí

Is páistí De sinn – nach bhfuil sé sin soiléir?

Bíodh tusa mar atá, is beidh mise mar atáim