Clárúchán – Enrolment

Faoi Gaelscoil Thulach na nÓg

Enrolment forms for the 2024/25 Junior infants must be completed and submitted to the school office between 2nd Oct 2023 and 31st October 2023

Beidh an fhoirm Iarratais thíos le líonadh isteach agus curtha ar aghaidh chuig oifig na scoile idir 2ú Deireadh Fómhair 2023 agus 31ú Deireadh Fómhair 2023 más rud é gur mhaith leat cuir isteach ar spás sna naíonáin don scoilbhliain 2024/25

Please review our admissions policy below.

Féach ar ár bpolasaí clárúchán thíos.